Kampania społeczna Klubu Gaja - Nie kupuj żywych karpi

Stosowanie ustawy o ochronie zwierząt wciąż napotyka na ogromne trudności praktyczne. W dużym stopniu wynikają one z braku wiedzy, utrwalonych doświadczeń i dopracowanych procedur reagowania na jej naruszenia. Przestępstwa przeciwko zwierzętom z jednej strony spotykają się z silnym - i w pełni słusznym - oburzeniem opinii publicznej, z drugiej - bardzo powoli uzyskują miejsce "pełnoprawnego" przedmiotu właściwej reakcji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Liczymy na to, że tego rodzaju współpraca pomoże zarówno praktykom lepiej realizować postanowienia prawa chroniącego zwierzęta, jak i pozwoli wzbogacić perspektywę teoretyczną o doświadczenia osób bezpośrednio zaangażowanych w codzienną praktykę stosowania prawa.

Życzą sobie karpie w wodzie:
Powodzenia, szczęścia co dzień.

By się pławić w rybim niebie,
a nie w wannie, albo w zlewie.

Żeby ludziom wybić z głowy
tłok w akwariach, ścisk foliowy.

I jak ginąć, to bez męki,
zwłaszcza jeśli z ludzkiej ręki.

Lecz gdy przeżyć się nie uda,
polskie karpie wierzą w cuda,
życząc sobie w płatach świeżych
dotrwać w chłodzie do wieczerzy.

Magdalena Różczka