Kampania społeczna Klubu Gaja - Nie kupuj żywych karpi

Dla mnie kampania Jeszcze żywy KARP jest odwołaniem do emocji i wartości, które sprawiły, że 25 lat temu założyłem Klub Gaja. Bardzo chciałem zatrzymać przemoc i wyzysk wobec zwierząt, dlatego natychmiast przestałem jeść mięso. Dziś wiem, że świat zmienia się powoli i trzeba temu procesowi zaufać. Nie zmieniłem jednak zdania, że do osiągnięcia dobrostanu zwierząt potrzebne jest działanie i współodczuwanie.

Od blisko 25 lat zachęcamy Polaków do podejmowania realnych działań na rzecz środowiska naturalnego i poszanowania praw zwierząt. Otwieramy debatę społeczną na temat tego, co to znaczy być ekologicznym. Konsekwentnie uczestniczymy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w tworzeniu nowych postaw społecznych podkreślających wagę codziennych wyborów w stosunku do przyrody i świata zwierząt. Poprzez nasze idee i działania staramy się inspirować i zachęcać do współpracy różnorodne środowiska społeczne, zawodowe i kulturowe, a także różne pokolenia Polaków.

Prowadzimy długofalowe programy i kampanie na rzecz ochrony środowiska, polepszenia warunków życia zwierząt hodowlanych i dzikich. Realizujemy także aktywności poświęcone zagadnieniom związanym z jakością życia człowieka wobec ograniczonych zasobów naturalnych Ziemi i potrzeb innych żyjących na niej stworzeń.

Klub Gaja jest Organizacją Pożytku Publicznego (KRS: 0000120069).

Nasza działalność możliwa jest dzięki dotacjom, wpłatom darczyńców oraz wpłatom 1% podatku.

Przyłącz się do nas!